Website


De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten met toestemming van de desbetreffende opdrachtgever en/of architect samengesteld. Pieters Projectbureau draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien er content op www.pietersprojectbureau.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Pieters Projectbureau die op eerste verzoek verwijderen.


Copyright 2014 Pieters Projectbureau

Webdesign: Digital Engineering - www.digital-engineering.nl

Teksten: Schrijfbij - www.schrijfbij.nlE-mail


De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Pieters Projectbureau sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.


This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person without permission other than the addressee(s). Pieters Projectbureau rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.