Cisco Campus - Amsterdam

Ontwerp:
1999-2000

Uitvoeringstermijn:
2000-2002

Omvang:
1e fase 56.000 m2 (gereed)
2e fase 45.000 m2 (ontwerp)


Bijzonderheden:
De innovatieve aspecten zijn bij dit project vooral gelegen in organisatorische zin. Reeds in de DO-fase is er in bouwteam verband opdracht gegeven voor de voorbereiding en uitvoering van de ruwbouw.

Hierdoor ontstond een interessante fasering in het ontwerp- en uitvoeringsproces. De werktekeningen voor de prefab onderdelen moesten reeds goedgekeurd worden voor productie, terwijl de bouwkundige werktekeningen nog gemaakt moesten worden.

Door gefaseerd aan te besteden (ruwbouw opgedragen op basis van DO+ constructietekeningen inclusief de volledige bestekomschrijving) is veel tijdwinst behaald.

De opzet, maatvoering en detaillering van de constructies zijn bij het hierboven beschreven proces in hoge mate maatgevend geweest.

Het betreft de nieuwbouw van de eerste fase (56.000 m2) van een grootschalig project (100.000 m2) mede als onderdeel van een terreinontwikkeling.

In het project zijn, naast de kantoorfunctie, diverse overige functies gerealiseerd waaronder ICT laboratoria, learning facilities en sportvoorzieningen (oplevering fase 1A d.d. 1 april 2002, oplevering fase 1B d.d. 1 september 2002), 2e fase 45.000 m2 (ontwerp).

Het project heeft een halfverdiepte parkeergarage met een omvangrijk groendek. De garage biedt plaats aan 750 auto’s.

In het ontwerp zijn kanaalplaatvloeren op dragende gevels toegepast. Mede hierdoor kunnen er grotere kolomvrije ruimtes (14m1) ontstaan ten behoeve van de ICT laboratoria. Tevens kan de indeling bij gewijzigde eisen en wensen van de gebruiker in de toekomst, relatief eenvoudig aangepast worden. Ter plaatse van de “Comrooms” worden verhoogde vloeren en extra koeling gerealiseerd.

In bepaalde gedeeltes van het gebouw wordt gebruik gemaakt van de standaard beukmaat van 7,2m. Echter in andere delen is een beukmaat van 8 tot 10m. toegepast.

Opdrachtgever:
Cisterra Partners LTD. San Diego, USA/ Amsterdam

Architect:
HOK, London

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V.

Bouwkundig adviseur:
Pieters Projectbureau B.V.

Installatie adviseur:
Ingenieursburo Linssen

Bouwfysisch adviseur:
Peutz & Associés

Bouwmanagement:
Cisterra Partners LTD. San Diego, USA/ Amsterdam

Hoofdaannemer:
J.P. van Eesteren